Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố lịch visa tháng 9/2020 (visa bulletin for September 2020). Theo đó, lịch visa tháng 9/2020 tất cả các diện tăng đều. Xin lưu ý hiện nay các diện này đang tạm ngưng phỏng vấn chờ thông tin mới.