Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố lịch visa tháng 9/2020 (visa bulletin for September 2020). Theo đó, lịch visa tháng 9/2020 tất cả các diện tăng đều. Xin lưu ý hiện nay các diện này đang tạm ngưng phỏng vấn chờ thông tin mới.

Lịch phỏng vấn visa

Diện bảo lãnhTháng 8/2020Tháng 9/2020Tăng thêm (Ngày)
F115/08/201415/09/201431
F2ACC30
F2B08/06/201508/07/201530
F301/06/200815/06/200814
F408/09/200622/09/200614

Lịch mở hồ sơ

Diện bảo lãnhTháng 8/2020Tháng 9/2020Tăng thêm (Ngày)
F108/06/201522/07/201544
F2A01/07/202001/08/202031
F2B15/03/201601/05/201647
F308/05/200901/06/200924
F401/09/200715/09/200714

Giải thích:

  • F1: Công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
  • F2A: Thường trú nhân Mỹ bảo lãnh vợ và con độc thân dưới 21 tuổi
  • F2B: Thường trú nhân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
  • F3: Công dân Mỹ bảo lãnh con đã lập gia đình
  • F4: Công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em

Lịch phỏng vấn visa là lịch người được bảo lãnh khi đã hoàn tất xong giấy tờ được tham dự phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ.

Lịch mở hồ sơ là lịch đóng tiền, bổ sung giấy tờ để chuẩn bị phỏng vấn. Lịch mở hồ sơ cũng chính là lịch hoàn tất hồ sơ chuyển diện của những người được bảo lãnh đang ở Mỹ. Lịch mở hồ sơ luôn luôn đi trước lịch phỏng vấn.